Ondernomen acties

Circulaire economie

9 van de 10 bedrijven* zetten zich in voor de circulaire economie, voornamelijk via acties op het gebied van milieubeheer, d.w.z. het sorteren en recycleren van afval en het verminderen van het verbruik van hulpbronnen (energie, water en grondstoffen)

Afval sorteren en recycleren (buiten de wettelijke vereisten)64%
Vermindering van verbruik van energie, grondstoffen en water58%
Aankoop van duurzame hulpbronnen44%
Afval sorteren en recycleren (buiten de wettelijke vereisten)56%
Vermindering van verbruik van energie, grondstoffen en water50%
Aankoop van duurzame hulpbronnen54%

* ongeacht of ze het concept circulaire economie kennen
** Bedrijven die het concept circulaire economie kennen

Sociaal ondernemerschap

4 op de 10 bedrijven zet zich in voor acties op het gebied van sociaal ondernemerschap. De eerste drie uitgevoerde acties zijn: het garanderen van een hoge mate van autonomie voor de werknemers, het gebruik van lokale partners en leveranciers en tot slot een participatief en transparant bestuur dat de verschillende belanghebbenden betrekt bij de besluitvorming.

Hoge mate van autonomie voor werknemers29%
Gebruik van een lokaal ecosysteem19%
Participatief en transparant bestuur15%

Voordelen van de circulaire economie

Bedrijven en zelfstandigen die acties in het kader van de circulaire economie hebben uitgevoerd, genieten daardoor de volgende voordelen: minder afval en een lager hulpbronnenverbruik in het algemeen.

Minder afval 53%
Lager verbruik49%
Minder afval 38%
Lager verbruik44%

Moeilijkheden met betrekking tot de circulaire economie

De voornaamste moeilijkheden bij de uitvoering van acties op het gebied van circulaire economie zijn: het gebrek aan financiële stimulansen, moeilijkheden om kansen te identificeren, het gebrek aan informatie over het onderwerp en ten slotte het gebrek aan tijd; maar ook de moeilijkheid om de tijd tot de return on investment of de economische voordelen van een dergelijke aanpak te beoordelen.

38%Gebrek aan financiële stimulansen
35%Moeilijkheden om kansen te identificeren
33%Gebrek aan informatie
32%Gebrek aan tijd
29%Beoordeling tijd tot return on investment
28%Moeilijkheden om te bepalen welke acties ondernomen moeten worden
24%Gebrek aan tijd
19%Gebrek aan informatie
19%Gebrek aan competenties
19%Moeilijkheden om kansen te identificeren

Wilt u er meer over weten?

Lees het gedetailleerde verslag over de resultaten van de studie

Lees ons verslag
Deze enquête werd uitgevoerd door