Kennis van de concepten

Circulaire economie

De overgrote meerderheid van de bedrijven kent het concept circulaire economie: 68% in 2021, tegenover 25% in 2018.

68%
25%

Sociaal ondernemerschap

De meeste bedrijven en zelfstandigen kennen het concept sociaal ondernemerschap niet: slechts 34% zegt min of meer bekend te zijn met sociaal ondernemerschap.

34%

Interesse voor de circulaire economie

De interesse van de bedrijven voor de circulaire economie is tussen 2018 en 2021 gestegen van 44% naar 51%.

50.8%
43.6%

Opgemerkte kansen

In 2021 gelooft 69% van de bedrijven en zelfstandigen, die zeggen op de hoogte te zijn van het concept van de circulaire economie, dat de circulaire economie helpt om hun imago te verbeteren; 59% ziet het als een manier om hun klanten te behouden of nieuwe klanten te werven en 56% als een manier om zich gemakkelijker te onderscheiden van de concurrentie.

Verbeteren van het imago van het bedrijf 69%
Behoud of werving van klanten 59%
Zich onderscheiden van de concurrentie56%

In 2018 gelooft 50% van de bedrijven, die zich bewust zijn van het concept van de circulaire economie, dat de circulaire economie helpt om partnerschappen te creëren; 45% ziet het als een manier om hun klantenbestand te behouden of nieuwe klanten te werven en 52% als een manier om zich gemakkelijker te onderscheiden van de concurrentie.

Oprichting van partnerschappen 50%
Behoud van klanten 45%
Zich onderscheiden van de concurrentie 52%

Wilt u er meer over weten?

Lees het gedetailleerde verslag over de resultaten van de studie

Lees ons verslag
Deze enquête werd uitgevoerd door