Behoeften om te passen binnen het kader van de transitie

Circulaire economie

De meeste bedrijven die het concept circulaire economie kennen, vinden dat ze vooral behoefte hebben aan informatie over het onderwerp en aan financiële steun om te passen binnen het circulaire kader.

Informatie over het onderwerp 74%
Financiële steun70%
informatie over het onderwerp62%
Bedrijven begeleiden in hun aanpak58%

De bedrijven die het concept niet kennen, hebben vooral behoefte aan financiële stimulansen en inspirerende voorbeelden.

Financiële stimulansen58%
Inspirerende voorbeelden50%

Sociaal ondernemerschap

De meeste bedrijven en zelfstandigen vinden dat ze behoefte hebben aan inspirerende voorbeelden en financiële stimulansen om aan sociaal ondernemerschap te doen.

Financiële stimulansen69%
Inspirerende voorbeelden43%

Informatieniveau

Meer dan 7 op de 10 bedrijven zegt niet op de hoogte te zijn van de steun van het Brussels Gewest voor de circulaire economie of de uitvoering van milieuacties en, net als in 2018, weet 65% van de bedrijven niet waar ze informatie moeten zoeken om hun milieu-impact te verminderen.

73%
65%

Relaisactoren

Of ze het concept circulaire economie nu kennen of niet, de meeste bedrijven wenden zich tot de beroepsfederaties voor informatie over hun milieu-impact.

Beroepsfederaties

52%Bedrijven die het concept circulaire economie niet kennen
43%Bedrijven die het concept circulaire economie kennen

Studiebureaus/adviesbureaus

31%Bedrijven die het concept circulaire economie niet kennen
37%Bedrijven die het concept circulaire economie kennen

Wilt u er meer over weten?

Lees het gedetailleerde verslag over de resultaten van de studie

Lees ons verslag
Deze enquête werd uitgevoerd door